Декларация за поверителност
и бисквитките в сайта

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„ГАРКУША“ ООД с търговското име PERSONA e специализиран център по естетика и естетична дерматология.

Данни за контакт с „ГАРКУША“ ООД:

Местоположение:

Адрес: София, ул. Градина 110 18 Б

Телефон: 0898356190

Ел. поща: office@persona.bg

Интернет страници: http://www.persona.bg/

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: office@persona.bg

Тел: 0898356190

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Вашите лични данни, които обикновено обработваме във връзка с нашата дейност, са следните:

            Иде: Име, презиме и фамилия

            Идентификация: Единен граждански номер (ако сте наш доставчик)

            Контакти: Електрона поща, адрес и телефонен номер

            Адрес: постоянен или настоящ

Специални категории данни, които обработваме:

Обработваме данни относно здравословното Ви състояние, за да можем да Ви предоставим услугите ни.

Не обработваме данни относно Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Източник:

Данните, които обработваме за Вас са ни предоставени лично от Вас, от Ваш пълномощник или законен представител.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
 • Директен маркетинг; или
 • – За спазване на законовите ни задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 •  Обработването се основава на Вашето съгласие; или
 •  Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор; или
 •  Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

„ГАРКУША“ ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това, съгласно нашата Политика за упражняване на правата на субектите.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„ГАРКУША“ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

„ГАРКУША“ ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от пет години, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приетите от нас процедури.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ГАРКУША“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „ГАРКУША“ ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „ГАРКУША“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • имате право да поискате от „ГАРКУША“ ООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
  • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
  • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
  • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
  • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
  • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
   • имате право да поискате от „ГАРКУША“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
   • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
   • когато сте оттеглил своето съгласие;
   • когато сте възразил срещу обработването,
   • когато обработването е незаконосъобразно;
   • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
   • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

   Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

   Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ГАРКУША“ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „ГАРКУША“ ООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: http://www.persona.bg/

Политика за бисквитките в сайта

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

Какво са бисквитки?

HTTP-бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“ е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания и да анализираме колко добре се представят нашите сайтове.

Какви данни събираме?

Ние събираме информация за следните цели: отстраняване на проблеми, администриране на Уеб страниците, анализиране на тенденциите, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни – Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране.

Други средства за проследяване

Ние може да използваме други индустриални стандартни технологии като тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), за да проследим как Вие използвате нашите Уеб страници и промоции или можем да позволим на трети страни – доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”) са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите Уеб страници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания (“web beacons”) изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите и изчислим посетителския трафик на нашите Уеб страници. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), които нашите маркетингови партньори ни предоставят за същите цели.

Дали някой друг използва бисквитки на сайта на „ГАРКУША“ ООД?

Когато Вие посещавате нашите Уеб страници, ние и/или нашите оторизирани трети страни – доставчици на услуги и рекламодатели, може автоматично да събираме/събират такава информация посредством използването на електронни инструменти като бисквитки и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни, генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

 Моля, да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно. 

 Използва ли „ГАРКУША“ ООД бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: office@persona.bg